En revolutionerande produkt, från skogen, för skogen 
Tubesprout - Det patenterade såddröret

Vad är Tubesprout?


Tubesprout är ett patenterat såddrör tillverkat i 100% biologiskt nedbrytbart material. Detta skydd möjliggör en effektiv uppdrivning och plantering av exempelvis gran och tall.


Konstruktionen bakom TubeSprout är baserad på mångårig metodisk och praktisk skogsodling i mindre skala av jägmästare Carl Gustav Carlquist, far till nuvarande patentinnehavare och VD Peter Rönneke.