Affärsidén bakom TubeSprout handlar om att skapa ett effektivt barriärskydd för gran och tall, tillverkat av cellulosabaserade material som är 100% nedbrytbara. Detta ska främst agera som skydd mot angrepp av snytbaggar vilket har blivit en allt större påfrestning vid dagens skogsföryngring.


I en studie från 2013 som utfördes i samarbete med Högskolan Dalarna och SLU, kunde man påvisa hur TubeSprout stod sig markant bättre mot angrepp från snytbaggar än andra planterings metoder. Resultaten indikerade att hylsan även kan förbättra vattenförsörjningen hos plantan som annars kan vara ett problem vid konventionell plantering.

En uppföljning på denna studie gjordes 2021, 10 år efter att plantorna ursprungligen planterats ut. Detta för att kunna säkerställa att designen på TubeSprout inte bidrar till någon form av rotdeformation som på sikt kan skada plantan. Utifrån de positiva resultaten av denna rapport kan vi nu med trygghet säga att plantor som växer upp i TubeSprout framgångsrikt kommer att kunna spränga hylsorna, och att de inte ger någon negativ inverkan på trädets utveckling över tid.

Nedersta delen är slitsad så att rötterna söker sig utåt  vilket skapar en naturliga stabilitet, samt förhindrar strangulering/rotsnurr och rotdeformation.

De vertikala perforerade ränderna gör att att hylsan kan expandera/brisera i takt med att trädet växer sig större.

Kompakt design tillsammans med låg vikt (17 gram) skapar  möjligheter för snabbare och effektivare utsättning i fält.

Tillåter en mycket större odlingstäthet vid uppdrivning i plantskola. I vertikala odlingssystem kan vi nå upp till 8000+ plantor per kvadratmeter

Tillverkad av 100% Biologiskt nedbrytbart material

Kort tid från sådd till leverans vilket innebär mindre plats, tid och energi jämfört med konkurrenternas fleråriga plantor.


Vision


- Att bli en ledande aktör inom den internationella skogsindustrin med innovativa lösningar och produkter som främjar ett snabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt att plantera skog

- Miljön är hjärtat i TubeSprout och vi vill simultant genom vårt arbete inom skogsföryngring också arbeta mot att främja och bevara våra naturliga skogar och dess känsliga ekosystem. Detta genom att aktivt vara en ledande part i relevanta projekt och frågeställningar rörande just detta ämne.Mission


- Bidra till en mer miljövänlig och ekonomiskt hållbar skogsföryngring

- Förbättra och främja överlevnaden i nyplanterad skog.

- Underlätta arbetet för plantörer i fält.

- Leverera plantor av hög kvalitét till konkurrenskraftiga priser.

- Minska de negativa effekterna av konventionell uppdrivning sett utifrån energiförbrukning och arbetsinsats över tid.

- Främja och delta i relevanta projekt för att kompensera Co2 utsläpp.

- Introducera TubeSprout som en relevant produkt för utveckling

inom mekanisk planteringsteknik.


- Ge en kundservice i världsklass.